Blog ZwrotyBankowe.pl

Zwrot ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Bank

Prawo do proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu, w tym także ubezpieczenia, przysługuje konsumentom, którzy zawarli umowę kredytu i dokonali jego wcześniejszej spłaty. Mimo że już od kilku lat kredytobiorcy walczyli o prawo do zwrotu prowizji, odsetek, ubezpieczenia i innych kosztów związanych z kredytem, punktem zwrotnym okazał się wydany 11 września 2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-383/18. Sąd stanął po stronie konsumentów, interpretując przepisy w taki sposób, że wszystkie koszty kredytu, zarówno te rozłożone na raty, jak i płatne jednorazowo, powinny być zmniejszone proporcjonalnie do skróconego okresu kredytowania. Wykładnia ma zastosowanie m.in. dla zwrotu ubezpieczeń od kredytów w banku Santander.

Czytaj więcej

Spłaciłeś przed terminem kredyt w Alior Banku? Masz prawo do zwrotu prowizji!

W internecie możesz spotkać coraz więcej informacji na temat problemów ze zwrotem prowizji przez banki (np. Alior Bank) w sytuacji, gdy klient dokonał wcześniejszej spłaty kredytu. Dlaczego akurat teraz sprawa nabrała rozgłosu? 11 września 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, w którym potwierdził to, co już w 2016 r. mówili Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy: jeśli po 1 stycznia 2012 r. wziąłeś kredyt konsumencki lub gotówkowy do wysokości 255 tys. zł i dokonałeś jego wcześniejszej spłaty, powinieneś otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów związanych z kredytem, w tym także prowizji.

Czytaj więcej

Ile trwa zwrot prowizji bankowej? Kiedy otrzymasz swoje pieniądze?

Ile trwa zwrot prowizji bankowej? W teorii bank powinien oddać ci odpowiednią kwotę krótko po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego czy konsumenckiego. Niestety bardzo rzadko zdarza się, aby ta instytucja finansowa w takim wypadku samodzielnie dokonała zwrotu prowizji, odsetek, innych kosztów administracyjnych oraz kosztów ubezpieczenia kredytu. Najczęściej kończy się na tym, że kredytobiorca musi samodzielnie złożyć reklamację do banku. Nieraz bywa ona rozpatrywana negatywnie, co sprawia, że spór o zwrot należnych ci kosztów może skończyć się w sądzie i trwać wiele miesięcy.

Czytaj więcej

Spłata kredytu przed terminem – co powinieneś wiedzieć?

Spłata kredytu konsumenckiego lub gotówkowego przed terminem wskazanym w zawartej z bankiem umowie kredytowej wiąże się dla kredytobiorcy z prawem zwrotu części należnej prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Instytucje finansowe, mimo wrześniowego wyroku TSUE z 2019 r. w sprawie zwrotów bankowych, nie informują jednak kredytobiorców o przysługującym im prawie i nie zwracają należnych im kosztów.

Czytaj więcej

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek. Co trzeba zrobić, aby bank zwrócił pieniądze?

Wcześniejsza spłata kredytu a ubieganie się o zwrot odsetek i innych należności to ważna kwestia dla wielu kredytobiorców. Instytucje kredytowe, w tym banki, nadal nie chcą zwrócić swoim klientom ich pieniędzy. Pomimo polskich przepisów prawnych, stanowiących podstawę do żądania zwrotu, i pomimo wydanego wyroku TSUE w dniu 11 września 2019 r. wiele banków nie informuje klientów o przysługującym im prawie. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, sprawdź, jakie kroki możesz powziąć i do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

Czytaj więcej

Zwrot ubezpieczenia kredytu – czy należy się przy wcześniejszej spłacie?

Zwrot ubezpieczenia kredytu

Kredytobiorcy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu, jeżeli przed końcem obowiązywania umowy kredytowej spłacił kredyt konsumencki czy gotówkowy, dokonał jego konsolidacji lub przeniesienia do innego banku. Obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu przy jego wcześniejszej spłacie, wynikający z art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083 ze zm.), odnosi się bowiem do wszystkich kosztów: nie tylko do prowizji, ale także do innych kosztów rozłożonych w czasie, jak odsetki albo ubezpieczenie kredytu.

Czytaj więcej

Całkowity koszt kredytu. Co zawiera?

Całkowity koszt kredytu

Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia na życie, np. na wypadek niezdolności do pracy, od poważnego zachorowania, utraty pracy, oraz różnego typu opłaty administracyjne. To one razem zsumowane powodują, że łączny całkowity koszt kredytu, jaki ponosi kredytobiorca, wzrasta. Przy zawieraniu umowy kredytowej warto wiedzieć, jakie koszty oprócz odsetek będziemy spłacać i co zalicza się do całkowitych kosztów kredytu.

Czytaj więcej

Jak pobrać i czytać raport BIK?

Raport BIK

Pobranie raportu BIK jest bardzo łatwe i zajmuje dosłownie kilka minut. Zrobisz to online bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możesz zweryfikować swoją historię kredytową, a także pozostałe zobowiązania finansowe, oraz w razie potrzeby przedstawić go innym osobom i firmom. To dokument, który stanowi dowód Twojej rzetelności płatniczej i na podstawie którego bank oceni Twoją zdolność kredytową. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak pobrać raport BIK, jakie informacje zawiera i jak go czytać, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej przydatnych danych.

Czytaj więcej

Czym jest prowizja kredytu i kiedy możesz ubiegać się o jej zwrot?

We wrześniu 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok ws. zwrotów bankowych, który spowodował, że zaczęliśmy przyglądać się całkowitym kosztom kredytów, w tym prowizji od kredytów, oraz warunkom ich zwrotu. Większość konsumentów nie jest świadoma, że ten wyrok dał im możliwość odzyskania nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego w dalszej części artykułu wyjaśniamy, czym jest prowizja kredytu, jaka jest jej dopuszczalna wysokość oraz kiedy konsument może ubiegać się o jej zwrot.

Czytaj więcej

Czym jest zwrot prowizji od banku i dlaczego skorzystasz na przedterminowej spłacie kredytu?

Jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Co więcej, nie musisz wcześniej zawiadamiać banku o takim zamiarze. Z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego lub gotówkowego wiążą się także dodatkowe korzyści. W dalszej części artykułu przedstawimy, na jakie przepisy możesz powołać się w kontaktach z bankiem, a także wyjaśnimy, co to jest zwrot prowizji od kredytu i jakie inne prawa przysługują Ci w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania.

Czytaj więcej