Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji – wyjaśniamy

Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji – wyjaśniamy

Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji

Bywa, że po zawarciu umowy kredytowej z bankiem konsument postanawia zmienić swoją decyzję. Może na przykład dojść do wniosku, że przedstawiona oferta nie była korzystna, albo inny bank może w międzyczasie zaproponować mu atrakcyjniejszą ofertę zawarcia umowy kredytowej. Czy da się jednak wycofać ze wcześniejszych ustaleń z bankiem? Tak – przepisy polskiego prawa chronią bowiem konsumenta i umożliwiają odstąpienie od umowy kredytowej. Co więcej, w takiej sytuacji należy ci się zwrot prowizji. Przeczytaj poniższe wyjaśnienia, a dowiesz się, w jakich przypadkach i jak możesz się o niego ubiegać.

Konsumenci nieraz decydują się na wzięcie kredytu pod wpływem chwili – z powodu wyjątkowo złej sytuacji finansowej czy nagłego, dużego wydatku. Zwykle zawierają wtedy umowę z instytucją, która oferuje pieniądze „szybko i łatwo”, choć niekoniecznie na najlepszych warunkach. Jeżeli i ciebie to spotkało, wcale nie musisz zostawać z niekorzystną dla ciebie pożyczką. W ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy kredytowej, przeznaczając zarazem ten czas na znalezienie lepszej oferty. Pieniądze zaciągnięte od pierwszej instytucji możesz zwrócić później, w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. To oznacza, że zachowasz płynność finansową, jednocześnie spłacając kredyt na dogodniejszych warunkach w drugiej instytucji.

Podstawą prawną możliwości odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy o kredyt konsumencki są przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083 ze zm.). Nakłada ona obowiązek poinformowania konsumenta przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od zawartej umowy jeszcze przed jej zawarciem. Powyższa informacja (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie) powinna zostać również zawarta w samej treści umowy o kredyt konsumencki.

Oznacza to, że jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy kredytowej, ale nie wiesz, czy będzie przysługiwał ci zwrot prowizji, najpierw powinieneś zajrzeć do postanowień w zawartej umowy kredytowej.

Umowa o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim – czyli co dokładnie?

Dla porządku przypomnijmy, że przepisy powyższej ustawy za umowę o kredyt konsumencki uznają taką umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska), który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Taką umową, w rozumieniu przepisów ustawy, jest również umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Ponadto za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  1. Umowę pożyczki.
  2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
  3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
  4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
  5. Umowę o kredyt odnawialny.

Warto zaznaczyć, że w rozumieniu przepisów ww. ustawy nie uznaje się tzw. chwilówek.

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić formalnie?

Spokojnie, nie musisz samodzielnie przygotowywać stosownego dokumentu. Instytucja udzielająca kredytu powinna przekazać ci wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredycie konsumenckim z oznaczeniem swojej nazwy oraz adresu siedziby. Wzór takiego odstąpienia może być załączony do zawartej umowy kredytowej lub znajdować się na stronie internetowej konkretnego banku.

Odstąpienie od umowy kredytowej – w jakim terminie?

Jak zostało już wspomniane, jeżeli decydujesz się na odstąpienie od umowy kredytowej, możesz zrobić to – bez podawania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej. Uważa się, że powyższy termin jest zachowany, jeżeli złożysz przed jego upływem pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten nie może zostać przedłużony.

Odstąpienie od umowy kredytowej – czy wiąże się to z kosztami dla kredytobiorcy?

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim konsument nie ponosi żadnych kosztów za odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Ale uwaga, musisz niezwłocznie zwrócić instytucji udzielającej ci kredyt kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.

Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji – czy bank ją zwraca?

Jeżeli odstąpisz od umowy kredytowej, bank zobowiązany jest zwrócić ci poniesione koszty związane z zawarciem umowy. Jeżeli zatem przy zawarciu umowy kredytowej i wypłacie kredytu bank naliczył Ci prowizję np. w kwocie 700 zł, to powinien ci ją zwrócić. Powyższej zasadzie nie podlegają niektóre koszty okołokredytowe, np. opłaty notarialne.

Niestety, banki nie dopełniają swojego obowiązku i niechętnie zwracają należną klientowi prowizję. Konsument nie musi jednak sam walczyć z instytucją finansową, jaką jest bank, ani procesować się w sądzie. Związek Zwrotów Bankowych pomaga bowiem klientom w odzyskaniu należnych im pieniędzy, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak działamy i jakich dokumentów będziemy od ciebie wymagać, zajrzyj do naszej zakładki z najczęściej zadawanymi pytaniami.

ZwrotyBankowe.pl