Spłaciłeś przed terminem kredyt w Alior Banku? Masz prawo do zwrotu prowizji!

Spłaciłeś przed terminem kredyt w Alior Banku? Masz prawo do zwrotu prowizji!

W internecie możesz spotkać coraz więcej informacji na temat problemów ze zwrotem prowizji przez banki (np. Alior Bank) w sytuacji, gdy klient dokonał wcześniejszej spłaty kredytu. Dlaczego akurat teraz sprawa nabrała rozgłosu? 11 września 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, w którym potwierdził to, co już w 2016 r. mówili Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy: jeśli po 1 stycznia 2012 r. wziąłeś kredyt konsumencki lub gotówkowy do wysokości 255 tys. zł i dokonałeś jego wcześniejszej spłaty, powinieneś otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów związanych z kredytem, w tym także prowizji.

Jak obliczyć wysokość zwrotu prowizji od kredytu wziętego w Alior Banku?

Pamiętaj, że jako klient banku masz prawo w każdej chwili, bez uprzedzenia banku, spłacić kredyt w części lub całości. Pociąga to za sobą konsekwencje: o ile miesięcy skrócił się okres kredytowania, z reguły o tyle proporcjonalnie powinny się zmniejszyć koszty kredytu.

„Spłaciłem przed terminem kredyt w Alior Banku, ale nie otrzymałem zwrotu kosztów kredytu. Co robić?”

Zła wiadomość jest taka, że banki – mimo jasnych przepisów i precyzyjnego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE – często nie chcą zwracać prowizji z własnej inicjatywy. Wówczas możesz samodzielnie ubiegać się o zwrot prowizji od Alior Banku, pisząc odpowiedni wniosek. Warto też skontaktować się z instytucją taką jak Związek Zwrotów Bankowych, która powstała, aby pomagać konsumentom w odzyskiwaniu prowizji.

Alior Bank chce zwrócić klientowi odsetki od kredytu, ale bez prowizji. Czy ma rację?

Na podstawie informacji otrzymanych od byłych klientów Alior Banku wiemy, że na wniosek konsumenta o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu bank zgadzał się oddać jedynie te koszty, które rozkładają się na raty. Według banku składnikiem rat nie była prowizja, a więc nie podlegała ona zwrotowi. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE (do którego muszą stosować się polskie sądy) jest jednak odmienne: bank ma obowiązek oddać klientowi wszystkie koszty kredytu w wysokości proporcjonalnej do skróconego okresu kredytowania. W większości przypadków koszty kredytu obejmują:

  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizje,
  • podatki,
  • marże,
  • koszty usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Czy Alior Bank może pobierać opłatę za ubezpieczenie mimo zamknięcia kredytu?

Wśród dokumentów, które bank przedstawia klientowi przy zawieraniu umowy kredytu, mogą znaleźć się warunki ubezpieczenia, czyli zasady regulujące ubezpieczenie kredytu. Czasami znajduje się w nich zapis odnoszący się do wcześniejszej spłaty kredytu. Według tego zapisu ubezpieczenie ma być kontynuowane na dotychczasowych warunkach, a ewentualne świadczenia mają być obliczane w oparciu o pierwotny harmonogram spłaty. Podkreślamy, że ma to miejsce w sytuacji, gdy kredyt został wcześniej spłacony i zamknięty! Wówczas kredytobiorca powinien pamiętać, aby zrezygnować z ubezpieczenia – najlepiej pisemnie. Z takimi praktykami mogą się spotkać właśnie klienci Alior Banku.

Alior podejmuje działanie służące „graniu na zwłokę”

Banki wiedzą, że poprzez zwlekanie z odpowiedzią na reklamację zniechęcają klientów, którzy niejednokrotnie woleliby zapomnieć o dawnych zobowiązaniach kredytowych. Alior Bank nie jest w tym względzie wyjątkiem. Ubiegając się o zwrot prowizji od Alior Banku, możesz otrzymać pismo informujące o konieczności czekania kolejnych 60 dni na rozpatrzenie reklamacji. Być może zostaniesz też wezwany do oddziału lub placówki banku celem weryfikacji podpisu. Z takimi praktykami spotykają się byli klienci Alior Banku, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu i chcą odzyskać należny im zwrot prowizji.

Nie musisz iść na wojnę z Alior Bankiem, aby odzyskać prowizję od kredytu

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, są instytucje, które specjalizują się w odzyskiwaniu prowizji od kredytów. Wystarczy, że skontaktujesz się ze Związkiem Zwrotów Bankowych, a zaproponujemy Ci dwie drogi postępowania do odzyskania należnej prowizji. Niezależnie od wyboru to Związek Zwrotów Bankowych bierze na siebie ciężar kontaktu z Alior Bankiem – Ty nie będziesz narażony na żadne koszty.

Zwrot prowizji dzięki ZZB

Możesz od nas otrzymać „szybkie pieniądze z góry” wypłacane nawet w ciągu 24 godzin. Wtedy nie martwisz się postępowaniem sądowym ani wynikiem kontaktów ZZB z Alior Bankiem. Jeśli jesteś gotów czekać, możemy przekazać Ci zwrot prowizji w dwóch częściach: najpierw niższą kwotę płatną z góry, a następnie 50% kwoty, jaką ZZB odzyska od banku. Tutaj jednak należy brać pod uwagę potencjalne dwuinstancyjne postępowanie sądowe, ponieważ banki nie odpuszczają łatwo. Mimo jednoznacznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE może się zdarzyć tak, że bank wygra. Pamiętaj jednak, że nie poniesiesz wtedy żadnych kosztów: ani sądowych, ani wobec ZZB. Dlatego niczym nie ryzykujesz, zwracając się do nas po pomoc.

Co powinieneś zrobić, gdy nie posiadasz umowy kredytowej?

Na co dzień spotykamy się z różnego rodzaju problemami, takimi jak brak umowy kredytowej czy brak innych dokumentów dotyczących kredytu. Nie stanowią one przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku. Naszym klientom pomagamy w dotarciu do odpowiednich dokumentów i informacji. Pamiętaj także, że nie będziemy oceniać Twojej historii kredytowej, ponieważ nie udzielamy pożyczki, a jedynie wypłacamy bezzwrotną prowizję. Nadal masz pytania? A może właśnie zamknąłeś kredyt w Alior Banku i chcesz odzyskać zwrot prowizji? Zachęcamy Cię do spojrzenia w FAQ oraz do kontaktu z ZZB!

Avatar
ZwrotyBankowe.pl