Spłata kredytu przed terminem – co powinieneś wiedzieć?

Spłata kredytu przed terminem – co powinieneś wiedzieć?

Spłata kredytu konsumenckiego lub gotówkowego przed terminem wskazanym w zawartej z bankiem umowie kredytowej wiąże się dla kredytobiorcy z prawem zwrotu części należnej prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Instytucje finansowe, mimo wrześniowego wyroku TSUE z 2019 r. w sprawie zwrotów bankowych, nie informują jednak kredytobiorców o przysługującym im prawie i nie zwracają należnych im kosztów.

Podstawa prawna żądania zwrotu

Wyjaśnijmy, że zwrot kosztów, w tym również prowizji, a nie tylko tych rozłożonych w czasie (jak odsetki albo ubezpieczenie kredytu),przysługuje kredytobiorcy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083 ze zm.). Powyższe prawo potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). TSUE stanął na stanowisku, że jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości wcześniej niż ustalony okres kredytowania w umowie zawartej z bankiem, należy mu się zwrot poniesionych już kosztów – z reguły proporcjonalny. Więcej o wyroku TSUE przeczytasz na naszym blogu.

Banki i inne instytucje finansowe pomimo powyższych uregulowań i przysługującego ci prawa nadal niechętnie dokonują zwrotu. Uważają bowiem, że spłata kredytu przed terminem wskazanym w umowie kredytowej obejmuje jedynie zwrot odsetek, a nie inne koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Warto podkreślić, że banki i instytucje finansowe nie powinny odmówić należnego ci zwrotu.

Zadaniem Związku Zwrotów Bankowych jest pomóc ci odzyskać odsetki, różnego typu prowizje, marże oraz inne koszty usług dodatkowych, które składają się na całkowity koszt kredytu, i to bez konieczności składania wniosku do Rzecznika Finansowego. Dzięki ZZB nie musisz także brać udziału w długotrwałym procesie sądowym.

Kto może ubiegać się o zwrot?

O zwrot mogą ubiegać się osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Uważa się za niego kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska), który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Umową o kredyt konsumencki jest również umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Umową o kredyt konsumencki jest także w szczególności:

 1. Umowa pożyczki.
 2. Umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
 3. Umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
 4. Umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
 5. Umowa o kredyt odnawialny.

W jaki sposób kredytobiorca może spłacić kredyt przed terminem?

Możesz całkowicie lub częściowo spłacić kredyt przed terminem np. przy pomocy środków własnych, konsolidacji kredytów czy refinansowania. Umowa o kredyt konsolidacyjny pozwala na spłatę wszystkich zaciągniętych przez Ciebie zobowiązań, np. pożyczek, kredytów, kart kredytowych lub limitów na koncie. Z kolei refinansowanie polega na tym, że pożyczkobiorcy udzielana jest pożyczka z innego banku lub podmiotu trzeciego, gdy ma problemy z terminową spłatą rat. Pożyczona kwota ma na celu zastąpienie wcześniejszego zobowiązania nowym długiem.

Jak wygląda procedura wcześniejszej spłaty kredytu przed terminem?

Jeżeli spłaciłeś kredyt przed terminem i chcesz ubiegać się o zwrot prowizji i innych należności, to najpierw musisz zwrócić się bezpośrednio do banku lub innej instytucji finansowej udzielającej ci kredytu. Powinieneś to zrobić w formie pisemnej, składając reklamację i powołując się na właściwą podstawę prawną.

Wiele banków odrzuca jednak reklamację, co powoduje, że konieczne staje się wstąpienie na drogę sądową. Dzięki Związku Zwrotów Bankowych nie musisz procesować się samodzielnie. Zaoszczędzisz czas i pieniądze przeznaczone na koszty procesowe i zastępstwa procesowego. Zawierasz ze Związkiem Zwrotu Bankowych umowę cesji i w twoim imieniu odzyskujemy wszystkie należne ci pieniądze z tytułu spłaty kredytu przed terminem.

Jakie dokumenty będą potrzebne kredytobiorcy?

Ubiegając się o zwrot prowizji i innych kosztów kredytowych w związku ze spłatą kredytu przed terminem, przygotuj następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty.
 2. Kopie umów kredytowych, pożyczek gotówkowych, konsumenckich.
 3. Kopie umów konsolidacyjnych – jeśli to dzięki ich zawarciu spłaciłeś inny kredyt.
 4. Raport BIK (jeżeli skorzystasz z usług Związku Zwrotów Bankowych, raport BIK Związek pobierze za Ciebie).

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpłatnej konsultacji – przyjrzymy się twojej sytuacji po spłacie kredytu przed terminem i sprawdzimy, ile pieniędzy powinien zwrócić ci bank.

Avatar
ZwrotyBankowe.pl

2 komentarze

Avatar
Marzena Dodano: 08:45 - 27 grudnia, 2019

dzień dobry,
w związku z planowanym przejściem na emeryturę planuję wcześniej spłacić kredyt gotówkowy zaciągnięty na zakup mieszkania. Jak to przeprowadzić przy najmniejszych komplikacjach?

  Avatar
  ZwrotyBankowe.pl Dodano: 10:28 - 9 stycznia, 2020

  Dzień dobry, pomagamy w odzyskaniu należnych kosztów, kiedy kredyt konsumencki lub gotówkowy został (wcześniej, niż wynika to z umowy) już spłacony. Jeżeli jest Pani jeszcze przed spłatą, sugerujemy bezpośredni kontakt z bankiem, który będzie dokładnie znał Pani historię kredytową. Warto też skonsultować się z niezależnym ekspertem kredytowym i przedstawić mu swoją sytuację. Pozdrawiamy.