Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek. Co trzeba zrobić, aby bank zwrócił pieniądze?

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek. Co trzeba zrobić, aby bank zwrócił pieniądze?

Wcześniejsza spłata kredytu a ubieganie się o zwrot odsetek i innych należności to ważna kwestia dla wielu kredytobiorców. Instytucje kredytowe, w tym banki, nadal nie chcą zwrócić swoim klientom ich pieniędzy. Pomimo polskich przepisów prawnych, stanowiących podstawę do żądania zwrotu, i pomimo wydanego wyroku TSUE w dniu 11 września 2019 r. wiele banków nie informuje klientów o przysługującym im prawie. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, sprawdź, jakie kroki możesz powziąć i do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

Przypomnijmy dla porządku, że przy wcześniejszej spłacie kredytu zwrot prowizji nie dotyczy kredytu hipotecznego, leasingu konsumenckiego i wszystkich kredytów firmowych, tj. branych na firmę. Dotyczy kredytów konsumenckich i gotówkowych oraz ich spłaty innym kredytem (refinansowania go lub konsolidacji) czy za pomocą środków własnych.

Reklamacja do banku lub innej instytucji finansowej

Pierwszym podmiotem, do którego bezpośrednio powinien zwrócić się kredytobiorca, jeżeli spłacił wcześniej kredyt gotówkowy lub konsumencki i chce ubiegać się o zwrot prowizji oraz innych należności, jest instytucja finansowa udzielająca kredytu. Kredytobiorca powinien to zrobić na piśmie w formie reklamacji wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej.

Podstawą prawną obowiązku obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku zaciągnięcia kredytu konsumenckiego jest art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U., poz. 1083 ze zm.). Kredytobiorca może również powołać się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został wydany w dniu 11 września 2019 r.

Posiłkowo, przy odzyskaniu odsetek i ubiegania się o zwrot prowizji w reklamacji, można wskazać także wspólne stanowisko w sprawie interpretacji powyższego artykułu ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016 r. (dostępne na stronie internetowej UOKIK).

Z doświadczenia jednak wiemy, że banki nie są skore do zwracania konsumentom należnych im kosztów. Samodzielny dialog z tą instytucją może być dla kredytobiorcy trudny i długi. Nawet powołanie się na znajomość ustawy o kredycie konsumenckim czy wyroku TSUE nie zagwarantuje, że bank zmieni swoje stanowisko – nieraz będzie próbował zniechęcić konsumenta do odzyskania pieniędzy, uciekając się nawet do walki w sądzie.

Sam kredytobiorca, jeżeli zdecyduje się na złożenie pozwu, zwykle i tak będzie potrzebował doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Takie postępowanie sądowe może trwać długo (nieraz dochodzi nawet do drugiej instancji), pochłonąć sporo środków własnych konsumenta, a nawet – skończyć się na niekorzyść kredytobiorcy. Pomimo wyroku TSUE, ustawy o kredycie konsumenckim i stanowiska Rzecznika Finansowego niektóre sądy orzekają wygraną banku. Czy jednak to oznacza, że w takiej sytuacji wcześniejsza spłata kredytu nie przyniesie konsumentowi zwrotu odsetek?

Związek Zwrotów Bankowych – przeciwko nieuczciwym praktykom instytucji bankowych

Związek Zwrotów Bankowych powstał po to, aby edukować konsumentów oraz pomóc im w odzyskaniu pieniędzy. Nasze usługi nic nie kosztują, zawsze wypłacamy też należności naszym klientom. Kredytobiorcy, którzy zgłoszą się do nas o pomoc, nie muszą wchodzić z bankiem na drogę prawną – jeżeli sprawa trafi do sądu, to ZZB staje się stroną w sprawie. Konsument nie ponosi z tego powodu żadnych opłat, ponieważ całe postępowanie zostaje opłacone przez ZZB, bez względu na ostateczny wyrok sądu.

Nasi klienci mogą wybrać jeden z dwóch wariantów oferowanej przez nas pomocy:

  • Mogą zdecydować się na niemal natychmiastową wypłatę umówionej kwoty (nawet kilka tysięcy złotych), która następuje nie później niż w przeciągu 3 dni od zgłoszenia się do ZZB. Nie muszą wtedy martwić się potencjalnym sporem z bankiem.
  • Mogą zdecydować się na zwrot swoich pieniędzy w częściach. ZZB najpierw wypłaca im mniejszą kwotę, a później, po wygraniu z bankiem w sądzie, część pieniędzy, które uda się odzyskać. Klienci w tym przypadku muszą jednak liczyć się z potencjalną przegraną w sądzie –dostaną wtedy jedynie niewielką część swojej należności. Nie zmienia to faktu, że nie zapłacą za postępowanie sądowe oraz za usługi ZZB.

Jeżeli również dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu, a bank odmawia ci należnego zwrotu prowizji, możesz zamówić u nas bezpłatną konsultację – sprawdzimy, ile pieniędzy powinieneś odzyskać. Nie martw się też, jeżeli nie posiadasz wszystkich dokumentów. Za darmo pobierzemy twój raport BIK, który z reguły jest wystarczającą podstawą do tego, aby wypłacić ci środki.

Avatar
ZwrotyBankowe.pl