ZwrotyBankowe.pl logo

Szanowni Państwo,
Drodzy Kontrahenci,

informujemy, że Związek Zwrotów Bankowych sp. z o.o. zakończył działalności w zakresie skupu wierzytelności wynikających z przedterminowej spłaty zobowiązań kredytowych na gruncie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zamknięciu strony internetowej. Dziękujemy za współpracę i zaufanie.

Proszę się jednak nie obawiać. Dotychczas zawarte umowy cesji wierzytelności pozostają w mocy. Zamknięcie strony internetowej nie oznacza wstrzymania naszej działalności. Dla nas nabycie każdej z wierzytelności było tylko pierwszym małym krokiem do celu. Pomimo utrwalającej się linii orzeczniczej, spory wciąż trwają. Skupiamy się na windykacji. W dalszym ciągu walczmy z instytucjami finansowymi o respektowanie przepisów prawa.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: [email protected]
lub listownie na adres spółki: ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa

Z wyrazami szacunku,
Zespół Związku Zwrotów Bankowych sp. z o.o.